Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Total 17
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 2015-2017 ITF FKSU TCCA 관리자 2015-05-14 4575
공지 2015-2017 IBF FKSU CA 관리자 2015-04-02 7054
공지 2015-2017 ITF FKSU NAT 관리자 2015-04-02 7253
공지 2015-2017 IBF FKSU AMOSUP KSA CBA 관리자 2015-04-02 5056
공지 2015년, 2016년 ITF ILO 최저임금표 관리자 2014-10-27 5616
17 2014 근해FOC 특별협약서 관리자 2016-09-30 2478
16 2015-2017 ITF FKSU TCCA 관리자 2015-05-14 4575
15 2015-2017 IBF FKSU CA 관리자 2015-04-02 7054
14 2015-2017 ITF FKSU NAT 관리자 2015-04-02 7253
13 2015-2017 IBF FKSU AMOSUP KSA CBA 관리자 2015-04-02 5056
12 2013년도 ILO 최저임금표 관리자 2013-01-07 4279
11 2014년도 ILO 최저임금표 관리자 2013-07-17 3695
10 2015년, 2016년 ITF ILO 최저임금표 관리자 2014-10-27 5616
9 2014 ITF FKSU NAT WAGE SCALE 관리자 2014-10-27 3301
8 FKSU AMOUSP KSA CBA 2012 FINAL2 관리자 2013-07-02 3546
7 ITF FKSU UNIFORM TCCA 관리자 2012-12-27 4403
6 ITF-FKSU NAT 체결 관련 협약서 관리자 2012-12-27 5729
5 IBF-FKSU-CA(2012-2014) 단체협약 및 특별협약 관리자 2012-12-27 4889
4 IBF FKSU/AMOSUP-KSA CBA (2012-2014) 관리자 2012-05-29 5261
3 ITF Standard 2008 국제국 2010-06-07 4151
 1  2  
 
부산시 중구 충장대로9번길 66 한국선원센터2층(부산시 중구 중앙동 4가 74-7번지)Tel:051-660-3500 Fax:051-660-3530
E-mail: kssu@kssu.or.kr